و

و این‌یک، که می‌گفت کاش سیبی بودم؛ لانه‌ی تمام کرم‌های دنیا.