سوژه

آدم‌ها در طول روز بیش از حد تصور برای فکر کردن به سن و سال خودشان و مقایسۀ آن با دیگران وقت می‌گذارند.

خب، به نظرت نمی‌شود دربارۀ این مشغولیت ذهنی مداوم، دست به قلم شد؟