۱۰۰ پند من به خودم-۹۲

باید مثل جانت در حفاظت از عادت‌‌های خلاقانه‌ات کوشا باشی. اگر روزی هزار کلمه می‌نویسی، تحت هر شرایطی باید پاسدار حفظ این عادت باشی.