۱۰۰ پند من به خودم-۸۰

تلاش برای اثبات بی‌سوادگی و بی‌مایگی دیگران بی‌اثرترین کار ممکن است. روی خودت کار کن.