۱۰۰ پند من به خودم-۷۶

با آدم‌های با انگیزه فقط حین پیاده‌روی حرف بزن؛ تأثیر چنین گفت‌وگوهایی هزار برابر است.