۱۰۰ پند من به خودم-۷۱

هیچ‌کسی نمی‌تواند ذره‌ای از عزم و اشتیاق تو برای به‌دست آوردن موفقیت بکاهد. اگر چنین کرد، مقصر تویی.