۱۰۰ پند من به خودم-۴۵

یک موجود خیالی بساز. از تکنیک‌های شخصیت‌پردازی برای غنی کردن این موجود استفاده کن. سپس بگذار موجود خیالی تو در داستان‌ها و محتواهایت نقش ایفا کند. حتا می‌توانی به ساختن عروسک و مجسمۀ او هم فکر کنی.