۱۰۰ پند من به خودم-۴۳

کامنت‌نوشتن برای دیگران در برنامۀ روزانه‌ات قرار بده و تلاش کن سطح کیفی کامنت‌هایت را مدام بیشتر کنی. (+)