۱۰۰ پند من به خودم-۴۲

همیشه در ساعاتی از روز آفلاین باش و موبایل را خاموش کن و دور از دسترس خودت قرار بده. (+)