۱۰۰ پند من به خودم-۳۴

یک کسب‌وکار آنلاین بساز. این کار مجبورت می‌کند تا برای یادگیری بسیاری از مهار‌ت‌ها بکوشی.