۱۰۰ پند من به خودم-۳۱

حرف‌های دلت را در قالب دیالوگ بنویس. بگذار “من” و “من” با هم گفتگو کنند و به نتیجه برسند. از این روش برای گرفتن تصمیم‌های مهم هم استفاده کن.

لینک مرتبط: دیالوگ‌نویسی