۱۰۰ پند من به خودم-۲۷

سوال طرح کن. هر بار که نمی‌دانستی چه چیزی بنویسی، هر نوع سوال منطقی و فرامنطقی که به ذهنت رسید یادداشت کن.