۱۰۰ پند من به خودم-۲۳

آنچه یاد می‌گیری، با نوشتن آموزش بده. مکتوب کردن آموخته‌ها بهترین روش تثبیت آن‌ها در ذهن است.