۱۰۰ پند من به خودم-۱۶

هزار بار هم در انجام یک کار شکست‌ خوردی باز هم از نو شروع کن. مثلاً اگر ده هزار بار عزم سحرخیزی کرده‌ای و نتوانسته‌ای، باز هم تلاش کن. این مهم‌ترین عامل تمایز تو از افرادی است که پس از چند بار شکست بدبین می‌شوند و دیگر دست به اقدام نمی‌زنند.