۱۰۰ پند من به خودم-۱۱

همیشه یک لغت‌نامه روی میز کارت داشته باش. سعی کن به تدریج از تمام کلمات لغت‌نامه در تمرین‌های نوشتاری‌ات استفاده کنی.