۱۰۰ پند من به خودم-۱۰

از کتابی که دوست داری دو-سه نسخه بخر. سپس فصل به فصل یکی از نسخه‌ها را از جدا کن و با منگه به هم وصل کن. همیشه یکی از فصل‌های کتاب را توی کیفت داشته باش و هر جا فرصتی پیدا کردی نگاهی به آن بینداز.

لینک مرتبط: اصول مطالعه موثر برای نویسنده‌ها