۱۰۰ پند من به خودم-۷

یک موضوع مهم را انتخاب کن. دربارۀ آن مقاله‌ای بلند بنویس و متعهد باش تا آن مقاله را هر ماه با اطلاعات بیشتری به‌روز کنی.

لینک مرتبط: مقاله‌نویسی