۱۰۰ پند من به خودم-۶

وقتی در یک کتاب غیرداستانی به ایده‌ای کاربردی می‌رسی، کتاب را فوراً ببند و اجرای آن ایده را شروع کن.