۱۰۰ پند من به خودم-۳

روزانه یک یادداشت تازه بنویس و منتشر کن. بگذار ذهن تو هر روز ایدۀ تازه‌ای بسازد یا یکی از ایده‌های قبلی‌ات را با زبانی تازه بیان کند.