یک مهارت تازه

اگر حرف تازه‌ای برای گفتن نداری، یک مهارت تازه یاد بگیر.