مطالعه و خلاقیت

کتاب خواندن به‌خودی‌خود عملی خلاقانه است. حتی با مطالعۀ کتاب‌های کم‌مایه نیز ذهنْ فرصت اندیشیدن به موضوع‌های تازه را به دست می‌‌آورد.