خورخه لوییس بورخس می‌گوید:

«هیچ فضیلتی بالاتر از شجاعت نیست.»

گاهی برای فهم بهتر یک نقل قول به نقل‌های دیگری نیاز است:

رولو می در کتاب «شجاعت خلاقیت» می‌نویسد:

«شجاعت، فضیلت یا ارزشی در میان سایر ارزش‌های شخصی نظیر عشق یا وفاداری نیست، بلکه بنیاد و اساسی است که زیربنای همه فضیلت‌ها و ارزش‌های شخصی دیگر است و به آن‌ها واقعیت می‌بخشد. بدون شجاعت عشق ما به شکل وابستگی محض رنگ می‌بازد. بدون سجاعت، وفاداری ما به سازشگری بدل می‌شود.»

«شجاعت تحقق همۀ فضیلت‌های روانی انسان را ممکن می‌سازد. بدون شجاعت، ارزش‌های دیگر آدمی صرفاً به رونوشتی از فضایل تبدیل می‌شود.»

شجاعت انواع مختلفی دارد. به تعبیر می شجاعت جسمانی ساده‌ترین و بدیهی‌ترین نوع شجاعت است. شجاعت اخلاقی و اجتماعی و از همه مهم‌تر شجاعت خلاقیت از انواع دیگر شجاعت است.

فی‌المثل نوشتن یک مطلب تازه و انتشار آن به شجاعت بسیار بیشتر و والاتری نیاز دارد، تا خرد کردن دندان‌های همسایه‌ای که آرامش شما را در قرنطینه بهم زده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *